fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Deputy Dean

Deputy Dean

Dyrektorzy Instytutów

p.o. Dyrektora

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Pracownicy

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni