fbpx Wzory wniosków i podań | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wzory wniosków i podań

Wzory wniosków i podań

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon KARTA MOST164.5 KB
Microsoft Office document icon KARTA obiegowa41 KB
Plik Legitymacja - Oświadczenie o zgubieniu, zniszczeniu lub utracie z powodu kradzieży15.79 KB
Plik ODBIÓR OSOBISTY - Wniosek o udostępnienie danych osobowych14.06 KB
Plik OŚWIADCZENIE o udostępnieniu pracy dyplomowej do celów naukowo-badawczych14.5 KB
Plik Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG21.59 KB
Plik OŚWIADCZENIE zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania16.02 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych34.5 KB
Microsoft Office document icon POROZUMIENIE MOST161 KB
PDF icon POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez absolwenta (dyplom, odpisy, suplement, odpisy)129.05 KB
PDF icon POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną (dyplom, odpisy, suplement, odpisy)129.68 KB
Microsoft Office document icon WNIOSEK do działu kształcenia o zmianę wykładu ogólnouczelnianego54.5 KB
Plik WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW - operator pocztowy14.61 KB
Plik WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie47.01 KB
Plik WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym15.92 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa15.97 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczeniany po terminie16 KB
Plik WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych15.17 KB
Microsoft Office document icon ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów88.5 KB
Microsoft Office document icon Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim42 KB
Plik WNIOSEK o studiowanie awansem17.08 KB
Plik WNIOSEK o przepisanie oceny z języka obcego16.79 KB
Microsoft Office document icon PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej32 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o urlop dziekański34 KB
Plik PODANIE o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu14.25 KB
Plik Podanie o przesunięcie punktów ECTS wyłącznie dla studentów Instytutu Psychologii17.05 KB
Plik Podanie o przesuniecie punktów ECTS17.03 KB
Plik PODANIE o przepisanie oceny16.45 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o przedłużenie sesji42 KB
Microsoft Office document icon IOS z opieką naukową36 KB
Microsoft Office document icon IOS bez opieki naukowej49.5 KB
Microsoft Office document icon OŚWIADCZENIE rezygnacja ze studiów28.5 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej31.5 KB
Plik PODANIE o zamianę przedmiotu14.79 KB
Microsoft Office document icon WNIOSEK o przeniesienie terminu realizacji praktyk37 KB
Plik Wniosek - dług punktowy30.6 KB
Plik WNIOSEK o powtarzanie semestru30.3 KB
Plik WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia39.19 KB
Plik WNIOSEK studenta o zwolnienie z opłat za studia29.33 KB
Plik ERASMUS Podanie o uznanie dodatkowego przedmiotu17.79 KB
Plik Podanie o zmianę promotora16.71 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 września 2022 roku, 10:50