fbpx Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Debata "Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym"

Czym jest kobieca kultura obywatelska? Jakie są praktyczne przejawy aktywności obywatelskiej animowanej i realizowanej przez kobiety? Czym się charakteryzuje kobiecy aktywizm – co łączy, a co dzieli kobiety aktywne w życiu publicznym? Jakim zmianom w ostatnich latach – w obliczu pandemii czy kryzysu uchodźczego – ulega ten aktywizm? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w ramach debaty „Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym”, która odbyła się 24 maja 2022 w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapis debaty odnajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://fb.watch/dhvw5hArzE/
 
 
Debata skierowana była do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem badań naukowych w aktywności społecznej, w tym np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. W założeniu była otwarta  na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Udział w debacie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. Debatę moderowali redaktorka i redaktor książki podsumowującej projekt badawczy poświęcony aktywności obywatelskiej gdańszczanek – dr Karolina Ciechorska-Kulesza i dr Krzysztof Stachura z Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, a w debacie wzięli udział współautorzy i współautorki książki, w tym między innymi: dr Magdalena Muszel, dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz i dr Piotr Zbieranek. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z moderatorką debaty prezentującym wyniki zrealizowanych badań.
 
Spotkanie stanowiło pierwszą z serii czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.
 
Partnerzy medialni: Gazeta Wyborcza "Trójmiasto" oraz portal www.gdańsk.pl 
 
Projekt dofinansowany ze środków miasta Gdańska.
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 28 maja 2022 roku, 8:12

Tradycja dla rozwoju - publikacje podsumowujące

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z dwiema publikacjami podsumowującymi projekt "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjału kultur tradycyjnych Pomorza". Projekt był realizowany w ostatnich latach przez zespół Centrum we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury. Jego realizacja była możliwa dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
 
Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza” pod redakcją Agaty Bachórz i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego  Monografia przybliża  wyniki badań terenowych w ujęciu problemowym. Poszczególni badacze  prezentują, podobnie jak na konferencji, autorską, przekrojową analizę  wybranego tematu, uwzględniając przy tym wszystkie badane przypadki. Książka jest empirycznym studium pomorskich społeczności, mających  peryferyjne położenie względem metropolii, charakteryzujących się  odmiennością kulturową, społeczną i ekonomiczną, a jednocześnie  borykających się z podobnymi problemami. Teksty unaoczniają zarówno  potencjały, jak i trudności związane z rozwojem i wypracowaniem  jednolitych strategii w tym zakresie, wskazując na szereg dylematów  związanych z tą jakże ciekawą, ale i złożoną relacją tradycji i rozwoju. 
 
Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania” pod redakcją Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy prezentuje głosy teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się (na różne sposoby) obszarem kultury i jej związków z rozwojem lokalnym. Pierwsza część jest teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia kultury, dziedzictwa, tradycji i rozwoju. W części drugiej oddano głos praktykom: animatorom i animatorkom działającym w konkretnych miejscach (choć różnie rozumianych). Książkę kończy rozdział odnoszący się do sześciu studiów przypadku realizowanych w ramach projektu „Tradycja dla rozwoju…”. Zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG opisuje badane gminy na Pomorzu, prezentując wnioski z badań terenowych. Dopełnieniem prezentacji są głosy insiderów – lokalnych liderów z sześciu badanych gmin. Refleksje praktyków wydają się cennym uzupełnieniem, a także bogatą egzemplifikacją rozważań teoretyków i badaczy.
ZałącznikWielkość
PDF icon Książka pobadawcza3.21 MB
PDF icon Książka pokonferencyjna11 MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 stycznia 2021 roku, 19:06

Tradycja dla rozwoju. Konferencja badaczy i praktyków (29-30.09)

Bez kultury ani rusz?

O dziedzictwie i tradycji jako potencjalnej dźwigni rozwoju lokalnego porozmawiamy już niebawem podczas konferencji online „Tradycja dla rozwoju”.  

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG serdecznie zapraszają na konferencję badaczy i praktyków „Tradycja dla rozwoju”, która odbędzie się w dniach 29-30 września w formie online.

Wydarzenie będzie podsumowaniem wielomiesięcznych badań, które realizowane były przez zespół socjologów i antropologów w wybranych gminach województwa pomorskiego. Działania badawcze oraz towarzyszące im spotkania i debaty w regionie są częścią projektu „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, którego głównym celem jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian.

 

Oprócz prezentacji wyników badań Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG odbędą się prezentacje, debaty i warsztaty. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie znaczenie dla rozwoju lokalnego ma lub może mieć kultura i dziedzictwo kulturowe oraz jak wygląda współczesna kultura regionalna i tradycyjna Pomorza. Gośćmi będą m.in. badacze rozwoju lokalnego, kultury oraz dziedzictwa kulturowego, a także praktycy i animatorzy w różnorodnych ośrodków w Polsce. O zróżnicowaniu inicjatyw kulturalnych sprzyjających rozwojowi opowiedzą lokalni liderzy z kilku zakątków województwa pomorskiego. Konferencję zakończą warsztaty dotyczące lokalnego dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji z sektora kultury, edukacji i nie tylko; naukowców i badaczy; regionalistów; przedstawicieli samorządów terytorialnych; lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych); przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą, dziedzictwem, animowaniem społeczności oraz rozwojem lokalnym.

 

Konferencja w całości w formie online.

Transmisja na profilu Facebook NCK: www.facebook.com/NadbaltyckieCentrumKultury/

 

Projekt „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, zaplanowany na lata 2018-2020, dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon tdr_konf_ramowy.pdf1.7 MB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 10:07

Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków w Gdańsku

 

Kim są współczesne gdańszczanki, które działają na rzecz zmiany społecznej? Co je łączy, a co dzieli? Co je napędza, a co blokuje ich aktywność? Co robić, by więcej mieszkanek Gdańska zaangażowało się w życie publiczne? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji z cyklu „Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków”, która odbędzie się 9 października 2020 r. i będzie transmitowana online przez portal www.gdansk.pl.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca”, realizowanego przez Instytut Kaszubski wraz z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. – Celem projektu było stworzenie portretu współczesnych gdańszczanek jako aktywnych uczestniczek miejskiej sfery publicznej. Będziemy starali się zestawić w ramach konferencji wyniki badań z doświadczeniami zarówno liderek środowisk kobiecych, jak i animatorów społecznych i kulturowych działających w tym obszarze – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu. – Poza tym chcemy, by w ramach paneli dyskusyjnych nasze ekspertki i eksperci zaprezentowali kobiecą twarz pomorskiego aktywizmu. Chcemy porozmawiać o radościach, ale też wyzwaniach, jakie niesie aktywność na rzecz zmiany społecznej – dodaje. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych łączeniem badań naukowych z praktyką społeczną. Otwarta jest na różne środowiska i różne grupy wiekowe. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z szeroko rozumianą zmianą społeczną wśród gdańszczanek, poprawą życia lokalnej wspólnoty, działaniami na rzecz równouprawnienia, możliwościami animowania i włączania kobiet w życie publiczne.

Konferencja – w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce – przyjmie model hybrydowy, to znaczy zaproszeni goście spotkają się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a uczestnicy wezmą udział w transmisji online poprzez portal gdansk.pl. Udział w transmisji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. W panelach dyskusyjnych o swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, posłanka Henryka Krzywonos, dziennikarka Dorota Karaś, badaczka Natasza Kosakowska-Berezecka oraz aktywistka Lidia Makowska.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spacer po Stoczni Gdańskiej, który odbędzie się 9 października 2020 r. Start o godz. 15.30 spod bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Uczestnicy przespacerują się po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. Przewodniczką będzie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria, działająca w ramach projektu herstorycznego Instytutu Kultury Miejskiej „Metropolitanka”.

Udział w spacerze jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja przez stronę Instytut Kultury Miejskiej:

https://ikm.gda.pl/wydarzenie/dzialaczki-i-liderki-ze-stoczni-gdanskiej-spacer-towarzyszacy-konferencji-gdanszczanki-obywatelki-dzialaczki-liderki/

Szczegółowy program konferencji dostępny na stronach: www.instytutkaszubski.pl oraz www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/347575606395903/

 

***

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Mecenas projektu badawczego: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, gdansk.pl

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

 

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 26 września 2020 roku, 12:03

Rok póżniej - czy mądry Polak po szkodzie? O gorzkich owocach tragedii

Wspominając w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza zapraszamy do zapoznania się z tekstem wystąpienia wygłoszonego przez prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego 15 stycznia 2020 roku podczas konferencji „Przemoc i Polityka” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst ukazał się w dzisiejszym "Dzienniku Bałtyckim".
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 stycznia 2020 roku, 14:37

Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan: publikacja

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią monografii podsumowującej badania nad tożsamościami współczesnych gdańszczan autorstwa członków zespołu Centrum. Ta publikacja książkowa, która ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego, a stanowi rezultat szerokiego projektu badawczego realizowanego w 2018 roku.
 
Jak wskazał w swej recenzji prof. dr hab. Marek S. Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego:
 
"Tom portretuje odczytywanie tożsamości miasta i gdańszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi i społecznymi identyfikacjami powiązanymi z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego portu. Równocześnie interesujące przedsięwzięcie badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni społecznej i jej mieszkańców. (…) Recenzowana książka stanowi ważne studium przypadku kreowania tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o elementy historii oraz współczesności. (…) Tom spełniać może trzy kluczowe funkcje: poznawczą, integracyjną i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku, sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, wzmacniać – trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację gdańszczan ze swoim miastem."
 
Życzymy wszystkim zainteresowanym badaczom i praktykom sfery miejskich tożsamości miłej i owocnej lektury!
 
Ciechorska-Kulesza, Karolina, Grabowski, Tomasz, Michałowski, Lesław, Obracht-Prondzyński, Cezary, Stachura, Krzysztof, Zbieranek, Piotr. 2019. Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan. Gdańsk: Instytut Kaszubski
ZałącznikWielkość
PDF icon pcbnk_wotg.pdf12 MB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 12:07

Pożegnanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (1965-2019)

Zespół Pomorskiego Centrum Badań Nad Kulturą UG zachowuje we wdzięcznej pamięci współpracę ze śp. Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. Pan Prezydent doceniał wiedzę naukową i refleksję nad kulturą, interesował się socjologią, w tym badaniami prowadzonymi w gdańskim ośrodku – znał je i odwoływał się do nich, również w swojej ostatniej książce „Gdańsk jako wspólnota”.
 
Paweł Adamowicz był nie tylko odbiorcą naszej aktywności badawczej, ale potrafił ją inspirować. Zeszłoroczne badania nad tożsamością gdańszczan, których opracowywanie jest wciąż w toku, zostały przez Pawła Adamowicza zainicjowane i mogły zostać zrealizowane dzięki jego wsparciu. Pan Prezydent odwiedzał również organizowane przez nas konferencje, w tym ostatnią – noszącą tytuł „Oblicza Gdańskich Tożsamości” (2018). Prezydent Gdańska nie ograniczał się do oficjalnych słów otwierających obrady: podczas ubiegłorocznej konferencji zgodził się zostać uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Jakie wnioski dla przyszłości?”. 
 
Nasza współpraca to jednak nie tylko ostatnie projekty badawcze. W 2010 roku Paweł Adamowicz zmobilizował grono gdańskich socjologów, w tym część zespołu Centrum, do współpracy z badaczami społecznymi z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu – mieście partnerskim Gdańska. Dzięki niemu polscy i rosyjscy socjologowie mieli okazję poznać się i w kolejnych latach wspólnie pracować nad organizacją konferencji i publikacjami naukowymi portretującymi oba miasta.
 
Szczególnie ważne dla całego naszego socjologicznego środowiska było też wsparcie, jakie uzyskaliśmy ze strony Prezydenta Pawła Adamowicza, Urzędu Miasta i instytucji samorządowych w organizacji XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Gdańsku we wrześniu 2016 r. W zgodnej opinii bardzo wielu osób był to najlepszy dotychczasowy zjazd, a Gdańsk zaprezentował się wspaniale. Byliśmy z tego dumni oraz z satysfakcją podkreślaliśmy, że jest to efekt także naszej współpracy z Prezydentem i jego otoczeniem. 
 
Panie Prezydencie, dziękujemy za współpracę, dialog i wsparcie!
 
x
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 8:30

Tradycja dla rozwoju – w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych

x

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Kaszubskim realizują projekt pn. „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych”. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2018-2020 dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. Zrealizowane zostaną badania empiryczne o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym charakterze (socjologicznym, antropologicznym, etnograficznym) w sześciu różnorodnych pomorskich społecznościach o charakterze peryferyjnym. Oprócz działań stricte badawczych projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym i upowszechniającym, skupione wokół zjawisk i praktyk w obrębie kultury i ich kontekstu społecznego oraz zrealizowane przy bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami.  

Punkty odniesienia

„Tradycja dla rozwoju…” stanowi kontynuację studiów realizowanych przy udziale Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG w obszarze kultury i praktyk kulturowych, w latach 2012-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Punktem wyjścia do badań w ramach „Tradycji dla rozwoju…” jest przede wszystkim rozwinięty w poprzednich studiach „poszerzeniowy” paradygmat w badaniach nad kulturą. Pobudką do badań nad zmianami w obrębie kultury tradycyjnej i jej zróżnicowaniem jest także projekt o charakterze etnograficznym „Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego”, realizowany przez Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego przy udziale Instytutu Kaszubskiego, pod kierownictwem Anny Kwaśniewskiej. 

Działania przygotowawcze

W 2018 roku zespół realizuje działania przygotowawcze, czyli cztery spotkania warsztatowe z ekspertami zewnętrznymi oraz wywiady indywidualne z liderami i ludźmi kultury z różnych obszarów województwa pomorskiego. Działaniom tym towarzyszy analiza danych zastanych, czyli przegląd literatury głownie socjologicznej i antropologicznej dotyczącej przede wszystkim powiązań pomiędzy kulturą ludową i tradycyjną a regionalną i narodową oraz związkami między obszarem kultury a rozwojem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo analiza dotyka kwestii zróżnicowań w obrębie województwa służących wyłonieniu studiów przypadku. Etap przygotowawczy zakończy wypracowanie narzędzi badawczych służących do dokumentacji zebranych materiałów oraz wyłonienie sześciu społeczności (rozumianych jako gminna wspólnota samorządowa) znajdujących się poza obszarem metropolitalnym, w których przeprowadzone będą badania.    

Wybór społeczności i zjawisk w nich zachodzących, w których będą realizowane działania projektowe, nastąpi na podstawie zróżnicowanych kryteriów, przede wszystkim:  historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i fizjograficznych. Kryteria te odzwierciedlają̨ zróżnicowanie społeczności pomorskich. Dlatego też do pogłębionych studiów wybrane zostaną̨ miejsca, które reprezentują̨ pewne „typy idealne” pomorskich społeczności. Przy tak zróżnicowanym podziale badania terenowe przeprowadzone zostaną̨ w: gminach wchodzących w skład ziem tzw. dawnych, ale jednak o zróżnicowanym typie kulturowym i etnicznym oraz gminach znajdujących się̨ na terenie Ziem Odzyskanych i również̇ zróżnicowanym profilu społeczno-kulturalnym oraz odmiennych tożsamościach.

Badania w terenie

Celem etapu głównych badań w terenie, które planowane są na 2019 rok, jest zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących zjawiska i działania z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo badacze dokonają pogłębionego opisu badanych społeczności oraz mechanizmów wzajemnych relacji w obrębie kultury oraz relacji między kulturą a otoczeniem. Przeprowadzenie badań w zróżnicowanych środowiskach województwa pomorskiego pomoże w wyodrębnieniu i opisie elementów wspólnych dla przemian kultury tradycyjnej i ludowej, a także odmienności kulturowych, społecznych i tożsamościowych społeczności, w tym ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli zasobów kulturowych.

Upowszechnianie i animacja

Rok 2020 poświęcony będzie działaniom upowszechniającym i animacyjnym. Ich efektem będzie między innymi publikacja naukowa podsumowująca główne prace projektowe. W jej ramach oprócz opisu sześciu studiów przypadków oraz syntetyzujących wniosków dotyczących zmian w obszarze kultury ludowej, tradycyjnej i regionalnej, znajdą się także rekomendacje dla zainteresowanych interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt popularyzowany będzie także w mediach regionalnych, w postaci esejów, wywiadów czy reportaży. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie dwudniowa konferencja, która oprócz prezentacji wyników badań oraz całego projektu da możliwość spotkań i dyskusji osób zainteresowanych przemianami i społeczną rolą kultury tradycyjnej, ludowej oraz regionalnej. Ponadto w społecznościach, w których zrealizowane zostaną badania terenowe, odbędą się otwarte spotkania o charakterze prezentacyjno-dyskusyjnym

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 listopada 2018 roku, 21:54

Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

x

Zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem
 
Debata poświęcona będzie analizie relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych. W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Musimy więc postawić pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza nas w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.
 
W debacie moderowanej przez dr Krzysztofa Stachurę (Uniwersytet Gdański), wezmą udział: 
dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)
 
Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 18:12

Refleksyjny spacer po Gdańsku - Barbara Szeptuła

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem red. Barbary Szczepuły pt. "Refleksyjny spacer po Gdańsku", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim. 
Artykuł stanowi zapis refleksji wywołanych spacerem szlakiem wielokulturowości Gdańska, którego przewodnikiem był prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
W spacerze, który odbył się 29 września 2018 r., wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 października 2018 roku, 7:25