fbpx Instytut Socjologii | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii

Symbol: 
W200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy