fbpx Dziekanat | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

kierownik dziekanatu:
mgr inż. Joanna Bieńkowska 
tel. 58 523-44-19
pokój S405
 
Z-ca kierownika dziekanatu WNS:
mgr inż. Ewa Wójtowicz
tel.: 58 523 45 49 
pokój S 341 

 

 

Kierunek studiów

Dziekanat

- przyjmowanie podań dotyczących studiowania,

- wystawianie zaświadczeń o studiowaniu,

- przedłużanie legitymacji,

-wydawanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu,

-wydawanie dokumentów wcześniej nieodebranych,

-semestralne obliczanie średnich,

-awansowanie na kolejny semestr

Toki studiów:

- przypisywanie do grup       przedmiotowych,

- organizowanie i przeprowadzanie zapisów na przedmioty do wyboru oraz seminaria,

-zaświadczenia o ukończeniu studiów,

- przygotowywanie transkryptu,

Doktoranci

mgr inż. Ewa Wójtowicz

ewa.wojtowicz@ug.edu.pl

tel.: 58 523 45 49

pokój S 341

 

 

Socjologia

Studia stacjonarne I stopnia

Socjologia

Studia stacjonarne II stopnia

mgr inż. Joanna Bieńkowska

joanna.bienkowska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 19

pokój S 405

 

mgr Anna Jabłecka-Kuczewska

anna.jablecka@ug.edu.pl

tel: 58 523 44 38

pokój S 341

Psychologia

Studia jednolite stacjonarne

mgr Aleksandra Blinkiewicz

aleksandra.blinkiewicz@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-21

pokój S403

mgr Aleksandra Turzyńska-Ukrainets

aleksandra.turzynska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 25 S 341

pokój S 341

Psychologia

Studia jednolite niestacjonarne

mgr Monika Siedlecka

monika.siedlecka@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-24

pokój S404

mgr Dorota Dziewanowska

dorota.dziewanowska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 06

pokój S341

Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne II stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne inżynieryjne

mgr Alina Błaszczyk

alina.blaszczyk@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-25

pokój S404

mgr Anna Kietrys-Tusk

anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 62

pokój S 342

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

mgr Alina Błaszczyk

alina.blaszczyk@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-25

pokój S404

mgr Sylwia Szutowicz

sylwia.szutowicz@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 51

pokój S342

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Renata Dziuban

renata.dziuban@ug.edu.pl

tel. 58  523-42-87

pokój S406

mgr Anna Jabłecka-Kuczewska

anna.jablecka@ug.edu.pl

tel: 58 523 44 38

pokój S 341

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia niestacjonarne I stopnia

mgr Renata Dziuban

renata.dziuban@ug.edu.pl

tel. 58  523-42-87

pokój S406

mgr Anna Kietrys-Tusk

anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 62

pokój S 342

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Renata Dziuban

renata.dziuban@ug.edu.pl

tel. 58  523-42-87

pokój S406

mgr Anna Kietrys-Tusk

anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 62

pokój S 342

Filozofia

Studia stacjonarne I stopnia

Filozofia

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Magdalena Nieradko

magdalena.nieradko@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-31

pokój S405

mgr Anna Jabłecka-Kuczewska

anna.jablecka@ug.edu.pl

tel: 58 523 44 38

pokój S 341

Politologia

Studia stacjonarne I stopnia

Politologia

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Magdalena Nieradko

magdalena.nieradko@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-31

pokój S405

 

mgr Anna Kietrys-Tusk

anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 62

pokój S 342

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

mgr Magdalena Nieradko

magdalena.nieradko@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-31

pokój S405

mgr Małgorzata Kwidzińska

malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 52

pokój S 342

Pedagogika specjalna

Studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne II stopnia

 

mgr Magdalena Nieradko

magdalena.nieradko@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-31

pokój S405

mgr Sylwia Szutowicz

sylwia.szutowicz@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 51

pokój S342

Dyplomacja

Studia stacjonarne I stopnia

 

mgr Anna Pomierska

anna.pomierska@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-54

pokój S406

mgr Anna Kietrys-Tusk

anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl

tel.: 58 523 43 62

pokój S342

Praca socjalna

Studia stacjonarne I stopnia

Praca socjalna

Studia stacjonarne II stopnia

 

mgr Anna Pomierska

anna.pomierska@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-54

pokój S406

mgr Sylwia Szutowicz

sylwia.szutowicz@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 51

pokój S342

Pedagogika wczesnej edukacji

Studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika wczesnej edukacji

Studia niestacjonarne II stopnia

mgr Anna Pomierska

anna.pomierska@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-54

pokój S406

mgr Małgorzata Kwidzińska

malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 52

pokój S 342

Pedagogika

Studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika

Studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika
Studia stacjonarne I stopnia         

 

mgr Anna Pomierska

anna.pomierska@ug.edu.pl

tel. 58  523-44-54

pokój S406

mgr Małgorzata Kwidzińska

malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl

tel.: 58 523 44 52

pokój S 342

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2022 roku, 11:29

Badanie ankietowe skierowane do studentów.

Autor: 
Monika Zientara
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
zapraszamy do udziału w Badaniu ankietowym postrzegania przez studentów działań marketingowych władz miasta zachęcających do osiedlania się w Gdańsku.
Ankieta, ma na celu badanie postrzegania przez studentów działań władz Miasta Gdańska oraz ich wpływu na decyzje młodych osób co do osiedlania się w mieście po studiach. Jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Badanie jest całkowicie anonimowe i ma tyko i wyłącznie przeznaczenie naukowo-badawcze.
Link do ankiety:
Wyniki ankiety pozwolą ocenić poprawność i skuteczność działań prowadzonych przez miasto.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ankiety, lub są Państwo zainteresowani jej wynikami, prosimy o kontakt mailowy na adres grazyna.chaberek@ug.edu.pl  lub julia.ziolkowska@ug.edu.pl.
Dr Grażyna Chaberek oraz dr Julia Ziółkowska
Zakład Gospodarki Przestrzennej, Instytut GSEiGP, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 kwietnia 2022 roku, 13:29