fbpx Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy