fbpx Anetta Katarzyna Jaworska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anetta Katarzyna Jaworska

Anetta Katarzyna Jaworska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2014 roku

Anetta Katarzyna Jaworska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Psychologiczne korelaty aktywności fizycznej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski, prof. UŚ, dr hab. Jan Stanik

Dyplom nr 3784.


Gdańsk, 21 maja 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie42.27 KB
Data publikacji: poniedziałek, 26 maja 2014 roku, 12:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba