fbpx Dobrosław Jerzy Mańkowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dobrosław Jerzy Mańkowski

Dobrosław Jerzy Mańkowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2022 roku

magister socjologii

Dobrosław Jerzy Mańkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne czynniki upadku i trwania klubów sportowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”

„Social factors of the collapse and existence of sports clubs in the period of the political transformation in Poland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki socjologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Renata Włoch, prof. UW, dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Dyplom nr 4840.


Gdańsk, 09 grudnia 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska - Dobrosław Mańkowski3.05 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract67.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie67.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1243.4 KB
PDF icon Recenzja 2393.92 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 maja 2022 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudnia 2022 roku, 14:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Bednarska