fbpx Dobrosław Jerzy Mańkowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dobrosław Jerzy Mańkowski

Dobrosław Jerzy Mańkowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2022 roku

magister socjologii

Dobrosław Jerzy Mańkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Społeczne czynniki upadku i trwania klubów sportowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Social factors of the collapse and existence of sports clubs in the period of the political transformation in Poland

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki socjologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Renata Włoch, prof. UW, dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Dyplom nr 4840.


Gdańsk, 09 grudnia 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska - Dobrosław Mańkowski3.05 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract67.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie67.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1243.4 KB
PDF icon Recenzja 2393.92 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 maja 2022 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudnia 2022 roku, 14:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Bednarska