fbpx Piotr Michał Zbieranek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Piotr Michał Zbieranek

Piotr Michał Zbieranek

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2021 roku

magister Socjologii

Piotr Michał Zbieranek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”

„Democratic culture. Policymaking process  in the field of culture”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki socjologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Stachura
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UAM, prof. dr hab. Marek Krajewski

Dyplom nr 4667.


Gdańsk, 28 czerwca 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska Piotra Zbieranka1.82 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract63.39 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie63.99 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1615.07 KB
PDF icon Recenzja 2214.97 KB
Data publikacji: środa, 19 maja 2021 roku, 9:35
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 15 lipca 2021 roku, 10:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Bednarska
Treść wprowadzona przez: Joanna Bednarska