fbpx Mateusz Jan Lammek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Mateusz Jan Lammek

Mateusz Jan Lammek

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 kwietnia 2021 roku

magister psychologii

Mateusz Jan Lammek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poziom organizacji osobowości a modyfikowanie ciała przez osoby pozbawione wolności w ujęciu teorii relacji z obiektem Otto Kernberga”

„The level of personality organization and the modification of the body by prisoners in terms of Otto Kernberg's Object Relations Theory”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Dyplom nr 4647.


Gdańsk, 08 kwietnia 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie52.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1540.41 KB
PDF icon Recenzja 2681.62 KB
Data publikacji: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 10:06
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 kwietnia 2021 roku, 8:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz