fbpx Danuta Piórkowska-Poniewierska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Danuta Piórkowska-Poniewierska

Danuta Piórkowska-Poniewierska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2020 roku

magister psychologii

Danuta Piórkowska-Poniewierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kompetencja metajęzykowa a komunikacja w pisaniu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bokus, dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG

Dyplom nr 4618.


Gdańsk, 28 grudnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie89.43 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 14.56 MB
PDF icon Recenzja 25.3 MB
Data publikacji: piątek, 8 stycznia 2021 roku, 12:44
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 maja 2021 roku, 9:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz