fbpx Anna Maria Zdolska-Wawrzkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Maria Zdolska-Wawrzkiewicz

Anna Maria Zdolska-Wawrzkiewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 października 2020 roku

magister psychologii

Anna Maria Zdolska-Wawrzkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz własnej matki i styl przywiązania do niej a stawanie się matką”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Recenzenci: dr hab. Alicja Kalus, prof. UO, dr hab. Hanna Przybyła-Basista, prof. UŚ

Dyplom nr 4591.


Gdańsk, 20 października 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie122.28 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1551.68 KB
PDF icon Recenzja 21.46 MB
Data publikacji: piątek, 9 października 2020 roku, 11:02
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 października 2020 roku, 13:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz