fbpx Tamara Zofia Walczak-Kozłowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Tamara Zofia Walczak-Kozłowska

Tamara Zofia Walczak-Kozłowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2020 roku

magister psychologii

Tamara Zofia Walczak-Kozłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Recenzenci: dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS, dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

Dyplom nr 4586.


Gdańsk, 28 września 2020 r.

Streszczenie

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 14.06 MB
PDF icon Recenzja 2396.26 KB
Data publikacji: czwartek, 8 października 2020 roku, 11:10
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 października 2020 roku, 14:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz