fbpx Alicja Małgorzata Kuczmińska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Alicja Małgorzata Kuczmińska

Alicja Małgorzata Kuczmińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2020 roku

magister Psychologii

Alicja Małgorzata Kuczmińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne efekty realizacji odmiennych form aerobiku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS

Dyplom nr 4569.


Gdańsk, 16 lipca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie653.29 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1494.1 KB
PDF icon Recenzja 2654.04 KB
Data publikacji: wtorek, 16 czerwca 2020 roku, 9:31
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 lipca 2020 roku, 9:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz