fbpx Aleksandra Osiej | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aleksandra Osiej

Aleksandra Osiej

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2022 roku

magister psychologii

Aleksandra Osiej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Metapoznawcze Ja i jego założenia teoretyczne a rzeczywiste konstrukty

The metacognitive self and its theoretical assumptions versus real constructs

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Brycz

Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Jurek, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Eugenia Mandal, dr hab. Irena Dzwonkowska

Dyplom nr 4832.


Gdańsk, 29 listopada 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon summary.pdf282.65 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf433.99 KB
Data publikacji: środa, 30 listopada 2022 roku, 10:27
Ostatnia modyfikacja: środa, 30 listopada 2022 roku, 11:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tobis