fbpx Monika Agnieszka Michałek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Monika Agnieszka Michałek

Monika Agnieszka Michałek

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2022 roku

magister inżynier w zakresie Ochrony Środowiska

Monika Agnieszka Michałek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne uwarunkowania planowania ochrony przyrody na morzu”

Social determinants of marine conservation planning

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Dutkowski

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Prof. dr hab. Marek Degórski, Dr hab. Adam Hibszer

Dyplom nr 4846.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska p. mgr Moniki Michałek2.75 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract114.58 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie121.55 KB
Data publikacji: czwartek, 13 października 2022 roku, 14:20
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 grudnia 2022 roku, 8:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka