fbpx Monika Romanowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Monika Romanowska

Monika Romanowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 września 2022 roku

magister Psychologii

Monika Romanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w wybranych teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja

The evolution of unconscious processes in selected cognitive-behavioral theories: Reconstruction, analysis, and discussion 

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Rafał Lawendowski
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Nosal, prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

Dyplom nr 4795.


Gdańsk, 08 września 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon phd_monika_romanowska.pdf1.28 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract_eng.pdf64.1 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie83.08 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1195.48 KB
PDF icon Recenzja 2167.61 KB
Data publikacji: czwartek, 8 września 2022 roku, 12:02
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 września 2022 roku, 14:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tobis