fbpx Izabela Pietrowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Izabela Pietrowska

Izabela Pietrowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 2022 roku

magister Pedagogiki

Izabela Pietrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby polskich i brytyjskich studentów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się warunkujące ich powodzenie edukacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Pedagogika

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Zaniewska

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska , dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL, dr hab. Anna Wasilewska, prof. AMW

Dyplom nr 4770.


Gdańsk, 14 czerwca 2022 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie103.84 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 14.25 MB
PDF icon recenzja 26.29 MB
PDF icon recenzja 36.81 MB
Data publikacji: środa, 20 kwietnia 2022 roku, 13:26
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 czerwca 2022 roku, 14:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Wlazło
Treść wprowadzona przez: Anna Wlazło