fbpx Rafał Gajewski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Rafał Gajewski

Rafał Gajewski

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2022 roku

Rafał Gajewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polskie regiony w strukturach zarządzania wieloszczeblowego”

„Polish regions within the multi-level governance structures”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Szlachta, Prof. dr hab. Paweł Churski

Dyplom nr 4778.


Gdańsk, 12 lipca 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska p. mgra Rafała Gajewskiego4.17 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract72.8 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie105.6 KB
Data publikacji: czwartek, 24 lutego 2022 roku, 9:39
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 lipca 2022 roku, 13:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka