fbpx Joanna Dorota Szkudlarek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Dorota Szkudlarek

Joanna Dorota Szkudlarek

Uchwałą Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2022 roku

magister Filozofii

Joanna Dorota Szkudlarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Myślenie i znak: epistemologiczny i semiotyczny kontekst teorii psychoanalitycznej W.R.Biona”

„Thinking and Sign: Epistemological and Semiotic Context of Wilfred Bion's Psychoanalytic Theory”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie Filozofia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Paweł Dybel

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, prof. dr hab. Robert Piłat

Dyplom nr 4810.


Gdańsk, 02 listopada 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon rozprawa doktorska 4.17 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract161.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie rozprawy 166.3 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1215.48 KB
PDF icon recenzja 2157.15 KB
Data publikacji: wtorek, 14 grudnia 2021 roku, 12:49
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 listopada 2022 roku, 8:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Bożena Lewaniak-Tobis