fbpx Aleksandra Mańkowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aleksandra Mańkowska

Aleksandra Mańkowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2020 roku

magister Psychologii

Aleksandra Mańkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany przestrzennego orientowania uwagi wzrokowej u seniorów, dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i osób po udarze mózgu: implikacje teoretyczne i kliniczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

Dyplom nr 4585.


Gdańsk, 28 września 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie85.09 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1364.31 KB
PDF icon Recenzja 2 3.15 MB
Data publikacji: czwartek, 8 października 2020 roku, 10:33
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 października 2020 roku, 14:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz