fbpx Piotr Marek Dąbrowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Piotr Marek Dąbrowski

Piotr Marek Dąbrowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2020 roku

magister Psychologii

Piotr Marek Dąbrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób uprawiających sport wyczynowo, rekreacyjnie oraz nieaktywnych sportowo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Błażek
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Blecharz, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 4584.


Gdańsk, 28 września 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon dabrowski_p_streszczenie.pdf910.18 KB

Recenzje

Data publikacji: poniedziałek, 5 października 2020 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 października 2020 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz