fbpx Marta Joanna Boińska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marta Joanna Boińska

Marta Joanna Boińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2019 roku

magister psychologii

Marta Joanna Boińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wybrane cechy osobowości a skłonność do przebaczania krzywdy i jej związek z dobrostanem psychicznym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. prof. EUH-E

Promotor pomocniczy: dr Anetta Jaworska
Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, s. dr hab. Beata Zarzycka , prof. KUL

Dyplom nr 4519.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie74.54 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.47 MB
PDF icon Recenzja 22.11 MB
Data publikacji: wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 11:47
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 stycznia 2020 roku, 12:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz