fbpx Iga Kisa-Bogorodź | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Iga Kisa-Bogorodź

Iga Kisa-Bogorodź

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2019 roku

magister Pedagogiki

Iga Kisa-Bogorodź

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prywatne dyskursy władzy rodzicielskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: Wychowanie w rodzinie. Samowychowanie. Samokształcenie. Pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Aleksandra Klus-Stańska

Recenzenci: dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. UG, dr hab. Jolanta Anna Zwiernik, prof, DSW

Dyplom nr 4392.


Gdańsk, 27 lutego 2019 r.

Data publikacji: środa, 6 marca 2019 roku, 9:46
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 marca 2019 roku, 9:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba