fbpx Katarzyna Maria Pękała-Speer | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Maria Pękała-Speer

Katarzyna Maria Pękała-Speer

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 stycznia 2019 roku

magister filozofii, magister prawa

Katarzyna Maria Pękała-Speer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne tworzenie wiedzy w Wikipedii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: filozofia wychowania, pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. dr hab. Bronisław Franciszek Siemieniecki

Dyplom nr 4381.


Gdańsk, 04 stycznia 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 11:05
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 11:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba