fbpx Anna Daria Walerzak-Więckowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Daria Walerzak-Więckowska

Anna Daria Walerzak-Więckowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2018 roku

magister Pedagogiki

Anna Daria Walerzak-Więckowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poznawcze korelaty specyficznych trudności w uczeniu się arytmetyki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UMCS, dr hab. Ewa Grażyna Czaplewska, prof. UG

Dyplom nr 4362.


Gdańsk, 23 listopada 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie949.39 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof_a_borkowska.pdf4.13 MB
Data publikacji: poniedziałek, 26 listopada 2018 roku, 9:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 listopada 2018 roku, 12:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba