fbpx Piotr Janiszewski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Piotr Janiszewski

Piotr Janiszewski

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2018 roku

Piotr Janiszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych a współczesne standardy europejskie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce, specjalność: stosunki miedzynarodowe

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Michał Kubiak
Recenzenci: dr hab. Magdalena Małgorzata Musiał-Karg, prof. UAM, prof. dr hab. Jacek Wojnicki

Dyplom nr 4349.


Gdańsk, 18 października 2018 r.

Data publikacji: piątek, 26 października 2018 roku, 8:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 października 2018 roku, 8:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba