fbpx Hussein Bougsiaa | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Hussein Bougsiaa

Hussein Bougsiaa

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 października 2018 roku

magister technologii informatycznej

Hussein Bougsiaa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mobilne dzieci, mobilni rodzice - „bezprzewodowa" socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej

Mobile children, mobile parents - „wireless" socialization and learning in digital culture

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Recenzenci: dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Dyplom nr 4346.


Gdańsk, 10 października 2018 r.

Data publikacji: wtorek, 16 października 2018 roku, 8:41
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 października 2018 roku, 8:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba