fbpx Halina Anna Walicka-Marek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Halina Anna Walicka-Marek

Halina Anna Walicka-Marek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2018 roku

magister Psychologii klinicznej

Halina Anna Walicka-Marek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Postrzeganie i ocena ryzykownych zachowań seksualnych w świetle Teorii Poszukiwania Wrażeń Marvina Zuckermana”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Konarski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. UŁ, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Dyplom nr 4332.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 12:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 13:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba