fbpx Katarzyna Agnieszka Sadowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Agnieszka Sadowska

Katarzyna Agnieszka Sadowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2018 roku

magister Psychologii

Katarzyna Agnieszka Sadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje w rodzinie i poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży chorej na mukowiscydozę”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Promotor pomocniczy: dr Piotr Połomski
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Roman Ossowski

Dyplom nr 4331.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 11:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba