fbpx Katarzyna Małgorzata Kreft | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Małgorzata Kreft

Katarzyna Małgorzata Kreft

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2018 roku

magister Psychologii

Katarzyna Małgorzata Kreft

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania dobrostanu wśród kobiet zatrudnionych w zawodach zaufania społecznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wioletta Maria Radziwiłłowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, prof. dr hab. Czesław Nosal

Dyplom nr 4330.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 października 2018 roku, 11:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba