fbpx Katarzyna Zalas | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Katarzyna Zalas

Katarzyna Zalas

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2018 roku

magister Pedagogiki

Katarzyna Zalas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia pedagogiki, wychowania i oświaty

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. AJD

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Elżbieta Magiera, prof. USz

Dyplom nr 4326.


Gdańsk, 10 września 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 20 września 2018 roku, 11:00
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 września 2018 roku, 11:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba