fbpx Izabela Maria Wrona-Meryk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Izabela Maria Wrona-Meryk

Izabela Maria Wrona-Meryk

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2018 roku

magister Pedagogiki

Izabela Maria Wrona-Meryk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945-1989

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia pedagogiki, wychowania i oświaty

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. AJD

Recenzenci: prof. dr hab. Romuald Grzybowski, dr hab. Justyna Dorota Gulczyńska, prof. UAM

Dyplom nr 4325.


Gdańsk, 10 września 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 20 września 2018 roku, 10:45
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 września 2018 roku, 10:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba