fbpx Agnieszka Elżbieta Koterwas | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agnieszka Elżbieta Koterwas

Agnieszka Elżbieta Koterwas

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2018 roku

magister Pedagogiki

Agnieszka Elżbieta Koterwas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Doświadczenia dydaktyczne w biograficznych rekonstrukcjach dorosłych absolwentów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: dydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Aleksandra Klus-Stańska

Recenzenci: dr hab. Maria Groenwald, prof. UG, dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium da Vinci w Poznaniu

Dyplom nr 4324.


Gdańsk, 10 września 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 20 września 2018 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 września 2018 roku, 10:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba