fbpx Joanna Maria Koralewska-Samko | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Maria Koralewska-Samko

Joanna Maria Koralewska-Samko

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2018 roku

magister Psychologii

Joanna Maria Koralewska-Samko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ocena sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych oraz nastawienia do siebie, innych ludzi i świata przez dzieci pochodzące z rodzin z czynnikami ryzyka dysfunkcji

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Recenzenci: dr hab. Iwona Alicja Grzegorzewska, prof. UZ, dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS

Dyplom nr 4315.


Gdańsk, 09 lipca 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 13:14
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba