fbpx Natalia Karolina Wachowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Natalia Karolina Wachowicz

Natalia Karolina Wachowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

mgr Psychologii

Natalia Karolina Wachowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowe media w procesach adaptacyjnych ludzi starszych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Paweł Kajetan Izdebski, prof. UKW, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Dyplom nr 4313.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:55
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018 roku, 11:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba