fbpx Marta Ruszkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marta Ruszkiewicz

Marta Ruszkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Marta Ruszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola radzenia sobie ze stresem, prężności psychicznej oraz nadziei podstawowej w kształtowaniu jakości życia osób z chorobami układu krążenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Błażek
Recenzenci: dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, dr hab. Michał Ziarko

Dyplom nr 4312.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba