fbpx Anna Maria Lemke-Dombrowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Maria Lemke-Dombrowska

Anna Maria Lemke-Dombrowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Anna Maria Lemke-Dombrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne zmienne postrzegania ageizmu w późnej dorosłości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Alfred Zych, prof. dr hab. Roman Ossowski

Dyplom nr 4311.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba