fbpx Emilia Kardaś-Grodzicka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Emilia Kardaś-Grodzicka

Emilia Kardaś-Grodzicka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Emilia Kardaś-Grodzicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bilans zysków i strat a wybrane zasoby osobiste rodziców zastępczych u progu starości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Alfred Zych, dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. UŁ

Dyplom nr 4310.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 13 lipca 2018 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lipca 2018 roku, 11:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba