fbpx Aneta Kiwnik-Dahm | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aneta Kiwnik-Dahm

Aneta Kiwnik-Dahm

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Aneta Kiwnik-Dahm

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ różnych oddziaływań psychoterapeutycznych na modyfikację psychologicznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poddanych rehabilitacji kardiologicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. med. Leszek Pawłowski, prof. KA

Recenzenci: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 4299.


Gdańsk, 19 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 12:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba