fbpx Ilona Maria Poćwierz-Marciniak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ilona Maria Poćwierz-Marciniak

Ilona Maria Poćwierz-Marciniak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Ilona Maria Poćwierz-Marciniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ muzykoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego u osób po udarze mózgu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. dr hab. Krzysztof Jodzio

Dyplom nr 4298.


Gdańsk, 19 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 czerwca 2018 roku, 12:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba