fbpx Adam Sadowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Adam Sadowski

Adam Sadowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2018 roku

magister Instrumentalistyki

Adam Sadowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cechy temperamentu i osobowości a poziom perfekcjonizmu i tremy u muzyków różnych specjalności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Grażyna Irena Poraj, prof. UŁ

Dyplom nr 4296.


Gdańsk, 11 czerwca 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 14 czerwca 2018 roku, 11:41
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 czerwca 2018 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba