fbpx Ewa Karabanowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ewa Karabanowicz

Ewa Karabanowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2018 roku

magister Psychologii

Ewa Karabanowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza funkcjonowania poznawczego u osób ze schizofrenią: nieuzależnionych lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wioletta Maria Radziwiłłowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Łojek, dr hab. Dariusz Stefan Wieczorek

Dyplom nr 4295.


Gdańsk, 11 czerwca 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 14 czerwca 2018 roku, 11:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 czerwca 2018 roku, 11:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba