fbpx Marta Magdalena Abramowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marta Magdalena Abramowicz

Marta Magdalena Abramowicz

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

magister Psychologii

Marta Magdalena Abramowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemoc i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Recenzenci: dr hab. Jan Papież, prof. UG, dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW

Dyplom nr 4287.


Gdańsk, 24 maja 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 12:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 12:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba