fbpx Anna Katarzyna Szeniman-Łysak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Katarzyna Szeniman-Łysak

Anna Katarzyna Szeniman-Łysak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister Psychologii

Anna Katarzyna Szeniman-Łysak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Formy wsparcia a poziom jakości życia u małżonków osób chorych przewlekle na stwardnienie rozsiane, nowotwór i depresję

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. UŁ, dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM

Dyplom nr 4279.


Gdańsk, 19 kwietnia 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku, 11:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku, 11:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba