fbpx Blanka Beata Kondratowicz-Nowak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Blanka Beata Kondratowicz-Nowak

Blanka Beata Kondratowicz-Nowak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2018 roku

magister Psychologii

Blanka Beata Kondratowicz-Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Właściwości pracy i przekonanie o wolnej woli jako wyznaczniki subiektywnego dobrostanu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Agnieszka Marta Lipińska-Grobelny, prof. UŁ

Dyplom nr 4246.


Gdańsk, 31 stycznia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:27
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba