fbpx Michał Damian Bajko | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Michał Damian Bajko

Michał Damian Bajko

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2018 roku

magister Psychologii

Michał Damian Bajko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pracowników służby zdrowia oraz ich metody radzenia sobie i poziom wypalenia zawodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Krzysztof Wirkus
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. med. Grzegorz Raczak

Dyplom nr 4245.


Gdańsk, 31 stycznia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba