fbpx Joanna Maria Szymańska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Maria Szymańska

Joanna Maria Szymańska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2017 roku

magister Psychologii

Joanna Maria Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza systemów rodzinnych młodych dorosłych niepodejmujących zadań rodzicielskich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alicja Maria Kalus, prof. UO

Recenzenci: dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. Uł;, dr hab. Ewa Gurba

Dyplom nr 4213.


Gdańsk, 17 listopada 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 13:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 13:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba