fbpx Agnieszka Joanna Małek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agnieszka Joanna Małek

Agnieszka Joanna Małek

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2017 roku

magister Pedagogiki

Agnieszka Joanna Małek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918 - 1970

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Recenzenci: dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. UG, prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Dyplom nr 4181.


Gdańsk, 05 lipca 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba