fbpx Aleksandra Marta Kurowska-Susdorf | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aleksandra Marta Kurowska-Susdorf

Aleksandra Marta Kurowska-Susdorf

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2017 roku

magister Pedagogiki

Aleksandra Marta Kurowska-Susdorf

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Teresa Mendel

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. dr hab. Agnieszka Aleksandra Gromkowska-Melosik

Dyplom nr 4180.


Gdańsk, 05 lipca 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:20
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 października 2017 roku, 10:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba